MADDE 1- TARAFLAR


1.1- SATICI:

Ünvanı: 1221 EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  

Adresi: Yenikale mahallesi Baran Sokak No:32 Bilgili Ap. D.8 Narlıdere /İZMİR 

Telefon: 0544 451 71 21

E-mail: info@sisverse.co


1.2- ALICI:$

Adı/Soyadı/Ünvanı:{AlıcıÜnvan}

Adresi:{AlıcıAdresi}

Telefon:{AlıcıTelefon}

E-mail: {Alıcı Email}


MADDE 2- TANIMLAR

TÜKETİCİ: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre tüketici sayılan gerçek veya tüzel kişi

TACİR: Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılan gerçek veya tüzel kişi


MADDE 3- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen e-hizmet ile ilgilidir.


MADDE 4- UYGULANACAK HÜKÜMLER                     

İş bu sözleşmesinin tarafı ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda iş bu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanacaktır.

ALICI’nın TACİR olması durumunda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri saptanacaktır.


MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

ALICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almış sayılır. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.sisverse.co adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile SATICI, www.sisverse.co adresinde ve/veya mobil cihaz, benzeri cihazlar üzerinde yer alan uygulamalarından SATICININ sunduğu ve  tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI da SATICI’nın kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında SATICI’ya ödemeyi taahhüt eder.

•ALICI, işbu Sözleşmede özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

·Ödeme şekli: {Kredi Karti}

·Fatura Teslimat adresi: {Alıcı e-mail Adresi}

·{Kredi Karti} ile Toplam {Tutar}


MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1- ALICI, 1221 EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. internet sitesinde sözleşme konusu Dijital içerik Hizmetlerinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile yasal haklarına ilişkin bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2- ALICI, seçtiği Dijital İçerik hizmet kategorisine göre www.sisverse.co web sitesinde SATICI tarafından açıklanan, taahhütlü veya peşin olarak sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça SATICI’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3.ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

6.4-SATICI, kredi kartı ödeme işlemleri için iyzico firmasından hizmet almaktadır. ALICI, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişlerine ilişkin bilgilerin, ödemesinin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi amacıyla İyzico: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve İyzico tarafından https://www.iyzico.com/kendim-icin/kullanici-sozlesmesi adresinde belirtilen şekilde işlenmesine rıza gösterir


MADDE 7- CAYMA HAKKI

SATICI’nın işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. ALICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda ALICI, ödemiş olduğu eğitim bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Tek yetkili merci İZMİR Mahkemeleri yetkilidir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

SATICI                                                                             ALICI

Ücretsiz olarak Sisverse'e üye olabilir içeriklere ve eğitimlere kolayca ulaşabilirsin.